Tinggalkan jejak anda ye~

Thursday, 27 November 2014

Orang-orang yang Terpedaya oleh Dirinya

Sumber dari : http://walkintomylife-eyan.blogspot.com/2014/10/orang-orang-yang-terpedaya-oleh-dirinya.html 

Petikan teks daripada MINHAJUL ABIDIN WASIAT IMAM GHAZALI edisi Bahasa Melayu

Orang-orang yang terpedaya oleh dirinya terbahagi kepada empat golongan. Setiap golongan mempunyai beberapa bahagian lain. Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya’ nya telah membahaskan perkara ini dengan panjang lebar, tetapi di sini saya akan mengemukan untuk satu golongan sahaja dan secara ringkas sahaja.

Golongan Keempat:

Golongan hartawan yang antara lainnya ialah orang yang suka bersedekah terhadap fakir miskin, tetapi menginginkan kesaksian orang ramai. Fakir miskin yang disenangi ialah yang mahu menceritakan tentang kebaikan dirinya serta memuji-mujinya. Mereka tidak mahu bersedekah dalam diamsebaliknya mahu melakukannya di hadapan orang ramai dengan tujuan memberi tauladan dan untuk mengetuk pintu hati orang lain agar melakukan kebaikan kerana pada pendapat mereka apa yang penting ialah niat.

Terdapat juga golongan yang gemar menggunakan harta kekayaannya untuk menunaikan haji, sedangkan ramai jiran tetangganya yang kelaparan. Berkaitan dengan perkara ini, Ibnu Mas’ud berkata “Kelak pada akhir zaman, ramai orang melakukan ibadah haji dengan mudah, tetapi mereka tidak akan mendapat pahala kerana dia tidak mempedulikan jiran tetangganya yang dalam kesulitan, bahkan bertanya khabar pun tidak.” Ini kerana hukum membantu jiran terdekat adalah wajib dan menunaikan haji untuk kali kedua adalah sunat.

Selain itu, terdapat pula golongan yang banyak wang tetapi terlalu menyayangi kekayaannya sehingga kedekut untuk membelanjakannya. Dalam beribadat, mereka memilih ibadat yang dapat dikerjakan oleh anggota badan kerana mereka enggan mngeluarkan wang.

Mereka banyak mengerjakan puasa sunat dan sembahyang sunat pada malam hari dan banyak kali khatam Al-Quran. Tetapi mereka tidak mahu mengeluarkan wang atau dngan kata lain sangat kedekut membelanjakan harta mereka untuk jihad, pembinaan masjid dan madrasah serta derma anak yatim. Mereka ini termasuk ghurur kerana meninggalkan amalan yang lebih penting dan lebih perlu diutamakan.

Sebahagian lagi ghurur adalah dari golongan awam, hartawan dan fakir. Mereka beranggapan bahawa menghadiri majlis ilmu telah memenuhi kewajipan. Mereka menjadikan ia sebagai satu kebiasaan dan beranggapan bahawa mendengar tanpa beramal juga sudah melyakkan mereka untuk mendapat pahala dari Allah SWT.

No comments: